งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2557
January 8, 2014

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่