ข่าวกิจกรรม

  • ช่องทางติดต่อ
    สำนักงาน: ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • งานธุรการ การเงิน และบัญชี : โทรศัพท์ 053-944911 /โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6306336
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ : โทรศัพท์ 053-944911 /โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6306336
  • lannarice.research@gmail.com
  • https://www.facebook.com/ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-642519182515863/

Clip VDO ที่น่าสนใจ

ดู VDO เพิ่มเติม

9 เครือข่ายพันธมิตร

คณะเกษตรศาสตร์

www.agri.cmu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

www.agro.cmu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์

www.med.cmu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

www.pharmacy.cmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

www.science.cmu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

www.eng.cmu.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์

www.econ.cmu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ

www.ba.cmu.ac.th

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

www.art-culture.cmu.ac.th